Trích dẫn APA

Baylen, T. S. 1., & Naval, J. C. 1. (2001). Salamin ng kalikasan. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Baylen, Teo S. 1904-1990., và Jimmuel Costelo 1963- Naval. Salamin Ng Kalikasan. Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 2001.

Trích dẫn MLA

Baylen, Teo S. 1904-1990., và Jimmuel Costelo 1963- Naval. Salamin Ng Kalikasan. Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 2001.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.