Zaslat záznam emailem: Sa may sigang pugad ng mga buwitre