Enviar Registro por Correo electrónico: Sa may sigang pugad ng mga buwitre