Enviar rexistro por email: Sa may sigang pugad ng mga buwitre