Imp'yerno ni Dante 1965 A.D.

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Baylen, Teo S. 1904-1990.
Övriga upphovsmän: Naval, Jimmuel Costelo 1963-
Resource Type: Analytics
Språk:Filipino
Publicerad: Quezon City Ateneo de Manila University Press c2001.