שליחת רשומה: Magazine del Cinema Italiano, 2 [videorecording]