Science and engineering of materials

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Askeland, Donald R.
Tác giả khác: Fulay, Pradeep P., 1960-, Wright, Wendelin J.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Singapore Cengage Learning Asia c2012.
Phiên bản:6th ed., Philippine ed.
Những chủ đề: