The material culture of gender, the gender of material culture

Bibliografiska uppgifter
Institutionella upphovsmän: Henry Francis du Pont Winterthur Museum., Winterthur Conference.
Övriga upphovsmän: Martinez, Katharine 1950-, Ames, Kenneth L.
Materialtyp: Konferenspublikation Bok
Språk:English
Publicerad: Winterthur, Del. Henry Francis du Pont Winterthur Museum c1997.
Serie:[Winterthur book]
Ämnen: