Gardner's art through the ages a global history

Opis bibliograficzny
1. autor: Kleiner, Fred.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Australia Wadsworth/Cengage Learning 2013.
Wydanie:14th ed., International ed.
Hasła przedmiotowe: