Pavlov excavations, 2007-2011

Opis bibliograficzny
Korporacja: Archeologicky ustav Akademie ved Ceske republiky v Brne.
Kolejni autorzy: Svoboda, Jiri 1953-
Resource Type: Książka
Język:English
French
Czech
Wydane: Brno Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology at Brno 2011.
Seria:Dolnovestonicke studie = The Dolni Vestonice studies sv. 18
Hasła przedmiotowe: