Pavlov excavations, 2007-2011

書誌詳細
団体著者: Archeologicky ustav Akademie ved Ceske republiky v Brne.
その他の著者: Svoboda, Jiri 1953-
Resource Type: 図書
言語:English
French
Czech
出版事項: Brno Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology at Brno 2011.
シリーズ:Dolnovestonicke studie = The Dolni Vestonice studies sv. 18
主題: