China's museums treasures of civilization

Opis bibliograficzny
1. autor: Li, Xianyao
Kolejni autorzy: Luo, Zhewen., Avery, Martha
Format: Książka
Język:English
Chinese
Wydane: Beijing China Intercontinental Press 2010.
Wydanie:2nd ed.
Seria:Cultural China series.
Hasła przedmiotowe: