12 years of the party list system marginalizing people's representation

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Tuazon, Bobby M.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Diliman, Quezon City CenPEG Books ©2011.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Table of contents only