12 years of the party list system marginalizing people's representation

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Tuazon, Bobby M.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Diliman, Quezon City CenPEG Books ©2011.
Ämnen:
Länkar:Table of contents only