Trích dẫn APA

Pangalangan, E. A. (2013). Not bone of my bone but still my own: A treatise on the Philippine law on adoption. Quezon City: University of the Philippines, College of Law.

Trích dẫn kiểu Chicago

Pangalangan, Elizabeth Aguiling. Not Bone of My Bone but Still My Own: A Treatise On the Philippine Law On Adoption. Quezon City: University of the Philippines, College of Law, 2013.

Trích dẫn MLA

Pangalangan, Elizabeth Aguiling. Not Bone of My Bone but Still My Own: A Treatise On the Philippine Law On Adoption. Quezon City: University of the Philippines, College of Law, 2013.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.