New York.

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Berman, Eleanor 1934-
Định dạng: Số seri
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, NY DK Publishing, Inc. c1993.
Loạt:Eyewitness travel guides.
Những chủ đề: