Media violence

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Berlatsky, Noah (Utgivare, redaktör, sammanställare)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Detroit Greenhaven Press [2012].
Serie:Opposing viewpoints
Ämnen: