Straitjacket society an insider's irreverent view of bureaucratic Japan

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Miyamoto, Masao M.D. 1948-
Tác giả khác: Itami, Juzo., Carpenter, Juliet Winters.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Japanese
Được phát hành: Tokyo Kodansha International 1995.
Những chủ đề: