Archaeological theory and the politics of cultural heritage

Opis bibliograficzny
1. autor: Smith, Laurajane (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Bristol Channel View Publications c2009.
Hasła przedmiotowe: