Paths of life American Indians of the Southwest and northern Mexico

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Sheridan, Thomas E. (Redaktor), Parezo, Nancy J. (Redaktor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Tucson The University of Arizona Press [1996]
Hasła przedmiotowe: