A First dictionary of cultural literacy what our children need to know

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Hirsch, E. D. 1928-, Rowland, William G., Stanford, Michael 1923-
Format: Książka
Język:English
Wydane: Boston Houghton Mifflin 1989.
Hasła przedmiotowe: