Petrkovice on shouldered points and female figurines

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Svoboda, Jiri 1953-
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: Brno Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology at Brno 2008.
Seria:Dolnovestonicke studie Dolni Vestonice studies sv. 15 = v. 15
Hasła przedmiotowe: