Creative industries in China art, design and media

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Keane, Michael 1952- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cambridge, England Polity Press 2013.
Loạt:China today series
Những chủ đề: