Ding e mekasisi

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Fernandez, Querubin D.
Định dạng: Chương của sách
Ngôn ngữ:Pampanga