Research design qualitative, quantitative, and mixed methods approaches

Opis bibliograficzny
1. autor: Creswell, John W. (Autor)
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: Los Angeles, Calif. SAGE [2014]
Wydanie:Fourth edition, International student edition.
Hasła przedmiotowe: