An interview with President Ferdinand E. Marcos [sound recording]

Opis bibliograficzny
1. autor: Marcos, Ferdinand E. 1917-1989
Kolejni autorzy: Day, Beth.
Format: Audio Rozdział
Język:English
Wydane: 1973