Introduction to the humanities

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Sanchez, Custodiosa Ancheta (Autor), Abad, Paz F. (Autor), Jao, Loreto V. (Autor), Sanchez, Rey A. (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Manila Rex Book Store 2012.
Wydanie:Sixth edition
Hasła przedmiotowe: