The Events planning manual

Opis bibliograficzny
organizacja autorów: Philippine Association of Convention/Exhibition Organizers and Suppliers (sponsoring body.), Philippine M.I.C.E. Academy (sponsoring body.)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Mandaluyong City Anvil Publishing, Inc. [2013]
Hasła przedmiotowe: