The International year book and statemen's who's who 2012

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Dilworth, Jennifer (editorial manager.), Jones, Megan Stuart- (assistant editor.)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Leiden Martinus Nuhoff Publishers 2012.
Wydanie:59th edition.
Hasła przedmiotowe: