The Economics of freedom theory, measurement, and policy implications

Opis bibliograficzny
Korporacja: Cambridge Books Online (Online service).
Kolejni autorzy: Bavetta, Sebastiano., Navarra, Pietro.
Format: Elektroniczne Książka
Język:English
Wydane: Cambridge Cambridge University Press 2012
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Available for University of the Philippines System via Cambridge Books Online. Click here to access