Weaving transnational solidarity from the Catskills to Chiapas and beyond

Opis bibliograficzny
1. autor: O'Donnell, Katherine (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Leiden Brill 2010.
Seria:Studies in critical social sciences volume 24
Hasła przedmiotowe: