Ethics in biomedical research

Opis bibliograficzny
Korporacja: Howard Hughes Medical Institute.
Kolejni autorzy: Werner Schumann, director., Nathan Antila, writer., W. Emmett Barkley, executive producer.
Resource Type: Visual Material
Język:English
Wydane: Chevy Chase, Md. Howard Hughes Medical Institute 2005
Wydanie:Version 2.0.
Hasła przedmiotowe: