The Bible and the hermeneutics of liberation

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Botta, Alejandro F. 1960- (Redaktor), Andinach, Pablo R. (Redaktor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Leiden Brill 2009.
Seria:Society of Biblical literature number 29
Hasła przedmiotowe: