Microbiology a human perspective

Dades bibliogràfiques
Altres autors: Nester, Eugene W., Anderson, Denise G., Roberts, C. Evans, Jr., Pearsall, nancy N., Nester, Martha T.
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: Boston McGraw-Hill c2004.
Edició:4th ed.
Matèries: