Microbiology a human perspective

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Nester, Eugene W., Anderson, Denise G., Roberts, C. Evans, Jr., Pearsall, nancy N., Nester, Martha T.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Boston McGraw-Hill c2004.
Wydanie:4th ed.
Hasła przedmiotowe: