Microbiology a human perspective

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Nester, Eugene W., Anderson, Denise G., Roberts, C. Evans, Jr., Pearsall, nancy N., Nester, Martha T.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Boston McGraw-Hill c2004.
Upplaga:4th ed.
Ämnen: