The transformative humanities a manifesto

Opis bibliograficzny
1. autor: Epstein, Mikhail (Autor)
Kolejni autorzy: Klyukanov, Igor (Tłumacz)
Format: Książka
Język:English
Russian
Wydane: New York Bloomsbury 2012.
Hasła przedmiotowe: