Regionalizing culture the political economy of Japanese popular culture in Asia

Opis bibliograficzny
1. autor: Otmazgin, Nissim Kadosh (Autor)
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: Honolulu University of Hawaii Press [2013].
Hasła przedmiotowe: