Regionalizing culture the political economy of Japanese popular culture in Asia

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Otmazgin, Nissim Kadosh (Författare, medförfattare)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Honolulu University of Hawaii Press [2013].
Ämnen: