President Ferdinand Marcos with Ilocano leaders, part I

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Marcos, Ferdinand E. 1917-1989
Materialtyp: Ljudupptagning Bokavsnitt
Språk:English
Publicerad: 1966.