An interview with President Ferdinand E. Marcos

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Marcos, Ferdinand E. 1917-1989
Övriga upphovsmän: Aikman, David.
Materialtyp: Ljudupptagning Bokavsnitt
Språk:English
Publicerad: 1973