Tamkang journal of science and engineering

Opis bibliograficzny
Korporacja: Danjiang da xue.
Format: Różne nośniki
Język:English
Wydane: Taipei, Taiwan Tamkang University 2000-[2011]
Hasła przedmiotowe: