Insect resistance management biology, economics and prediction

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Onstad, David W. (Redaktor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Amsterdam Elsevier [2014]
Wydanie:Second edition.
Hasła przedmiotowe: