Insect resistance management biology, economics and prediction

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Onstad, David W. (Utgivare, redaktör, sammanställare)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Amsterdam Elsevier [2014]
Upplaga:Second edition.
Ämnen: