President Ferdinand Marcos interview by Edward Tipton DZHP

Opis bibliograficzny
1. autor: Marcos, Ferdinand E. 1917-1989
Kolejni autorzy: Tipton, Edward.
Format: Audio Rozdział
Język:English
Wydane: 1968.