President Ferdinand Marcos interview by Edward Tipton DZHP

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Marcos, Ferdinand E. 1917-1989
Övriga upphovsmän: Tipton, Edward.
Materialtyp: Ljudupptagning Bokavsnitt
Språk:English
Publicerad: 1968.