Sining at lipunan

গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
অন্যান্য লেখক: Flores, Patrick D. (Editor), De la Paz, Cecilia Sta. Maria. (Editor), Guazon, Tessa Maria (Contributor), Pamintuan, Jema (Contributor), Sakili, Abraham P. (Contributor), Yraola, Dayang Magdalena Nirvana T. (Contributor)
বিন্যাস: গ্রন্থ
ভাষা:Filipino
প্রকাশিত: Quezon City Sentro ng Wikang Filipino, Sistemang Unibersidad ng Pilipinas 2014.
সংস্করন:Ikalawang edisyon.
বিষয়গুলি: