Sining at lipunan

Bibliografiske detaljer
Andre forfattere: Flores, Patrick D. (Editor), De la Paz, Cecilia Sta. Maria. (Editor), Guazon, Tessa Maria (Contributor), Pamintuan, Jema (Contributor), Sakili, Abraham P. (Contributor), Yraola, Dayang Magdalena Nirvana T. (Contributor)
Format: Bog
Sprog:Filipino
Udgivet: Quezon City Sentro ng Wikang Filipino, Sistemang Unibersidad ng Pilipinas 2014.
Udgivelse:Ikalawang edisyon.
Fag: