Sining at lipunan

Bibliografski detalji
Daljnji autori: Flores, Patrick D. (Urednik), De la Paz, Cecilia Sta. Maria. (Urednik), Guazon, Tessa Maria (Pridonositelj), Pamintuan, Jema (Pridonositelj), Sakili, Abraham P. (Pridonositelj), Yraola, Dayang Magdalena Nirvana T. (Pridonositelj)
Format: Knjiga
Jezik:Filipino
Izdano: Quezon City Sentro ng Wikang Filipino, Sistemang Unibersidad ng Pilipinas 2014.
Izdanje:Ikalawang edisyon.
Teme: