Sining at lipunan

書誌詳細
その他の著者: Flores, Patrick D. (編集者), De la Paz, Cecilia Sta. Maria. (編集者), Guazon, Tessa Maria (寄与者), Pamintuan, Jema (寄与者), Sakili, Abraham P. (寄与者), Yraola, Dayang Magdalena Nirvana T. (寄与者)
フォーマット: 図書
言語:Filipino
出版事項: Quezon City Sentro ng Wikang Filipino, Sistemang Unibersidad ng Pilipinas 2014.
版:Ikalawang edisyon.
主題: